Search
Generic filters
Exact matches only
Zoek in Forum
Forums
Onderwerpen

Column

Eigenaarschap, Meedenken en Opdenken – de belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek naar visitaties in het daltononderwijs

Eigenaarschap, Meedenken en Opdenken – de belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek naar visitaties in het daltononderwijs

Door Patrick Sins, Koen Groeneveld en Vera Otten-Binnerts – lectoraat Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas More hogeschool De afgelopen 2 jaar hebben wij in samenwerking met de Nederlandse Dalton Vereniging onderzoek mogen doen naar het vernieuwde visitatiekader. Afgelopen maand is de publicatie van ons onderzoek Eigenaarschap, Meedenken en Omdenken binnen de boekenreeks van het lectoraat verschenen. In deze column ga ik…

Dalton en de staat van het onderwijs

Dalton en de staat van het onderwijs

Dalton en de staat van het onderwijs Vorige week verscheen het jaarverslag van de inspectie van het onderwijs met de titel: “De staat van het onderwijs”. Een bloemlezing: Grote verschillen in kwaliteit basisscholen met een vergelijkbare populatie. De uitstroomprofielen kunnen twee niveaus schelen bij leerlingen met een vergelijkbare eindtoetsuitslag.  De opbrengsten van ons rekenonderwijs zijn al jaren dalende. Nederland staat…

Dalton en haar algemene ledenvergadering en visitatie Haarlemmermeerlyceum

Dalton en haar algemene ledenvergadering en visitatie Haarlemmermeerlyceum

Op woensdag 22 maart kwam het hoogste orgaan binnen de vereniging bij elkaar om het voorgenomen beleid van het bestuur te toetsen en daar wat van te vinden. Alhoewel de opkomst niet groot was, de interactie met de leden was des te groter. Het huishoudelijke deel en de financiën konden vrij vlot de vergadering passeren. De penningmeester Paul Meuwese en…

Dalton en haar contacten met de inspectie

Dalton en haar contacten met de inspectie

Dalton en haar contacten met de inspectie, Op 19 januari is er weer een overleg geweest tussen de Nederlandse Dalton Vereniging en de Inspectie van het Onderwijs. We hebben gesproken met Conny Janssen en Frank van der Knaap (inspecteurs po). Gespreksonderwerp was o.a. het onderzoek naar het nieuwe visitatiekader in primair en voortgezet daltononderwijs De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft…

Dalton en 100.000 leerlingen

Dalton en 100.000 leerlingen

Dalton en 100.000 leerlingen, Zeer binnenkort zullen we de 100.000 ste leerling verwelkomen. Elke school krijgt posters aangeleverd om van dit heugelijke feit de schoolbevolking op de hoogte te stellen. Ook de open daltondag 15 maart aanstaande koppelen we aan het bereiken van dit mooie ronde aantal leerlingen. Het bestuur van de NDV zal met een persbericht de landelijke pers…

Dalton en 2016

Dalton en 2016

Dalton en 2016 Het jaar 2016 is vrijwel rond, de laatste schooldagen tikken weg en een welverdiende Kerstvakantie staat te wachten.   Het afgelopen jaar heeft is de nieuwe wijze van visiteren onderzocht door Patrick Sins, Vera Otten en Koen Groeneveld. De uitkomsten zijn verheugend. Zowel de scholen als de visitatieteams zijn tevreden over het verloop van de visitaties. De zelfevaluatie…

Dalton en omgaan met talenten

Dalton en omgaan met talenten

Dalton en omgaan met talenten Tijdens een studiedag van mijn schoolbestuur heb ik mogen genieten van een presentatie over omgaan met talenten door Luc Dewulf. Deze Belgische pedagoog en onderwijskundige heeft een lijst samengesteld van 39 talenten. Hij stelt dat ieder kind tussen de 10 en 14 talenten heeft meegekregen. De volgende talenten onderscheidt hij: Doordenker ‘Ik luister naar de…

Dalton en vertrouwen

Dalton en vertrouwen

Dalton en vertrouwen Het is verheugend te zien dat er nog steeds een grote belangstelling voor ons Daltononderwijs is. Wekelijks praat ik met ouders die aan het eind van het intakegesprek het vertrouwen geven om hun kind aan je school toe te vertrouwen. Zeker in een omgeving waar voor ouders veel te kiezen valt is het opvallend dat zowel daltonschool…

Dalton en Visie

Dalton en Visie

Aan het begin van dit schooljaar mocht ik er even bij stil staan dat ik al veertig jaar in het onderwijs werkzaam ben, dertig jaar schoolleider ben van eenzelfde daltonschool en nu al weer ruim twaalf jaar bestuurlijke taken verricht voor de NDV. Vanaf dag 1 in mijn onderwijsloopbaan heb ik mij kunnen vinden in de visie op het daltononderwijs.…

Dalton en er voor opkomen

Dalton en er voor opkomen

Dalton en er voor opkomen Donderdag 26 mei opende de Volkskrant met een artikel over de ongemotiveerdheid van Nederlandse scholieren. Met name de subkop van het artikel: ” nergens in de wereld zijn de klassen zo onordelijk en rumoerig” deed mij in de pen klimmen om een commentaar te schrijven voor de rubriek VK opinie. Van: Willem Wagenaar : donderdag…

Dalton en er trots op zijn

Dalton en er trots op zijn

Dalton en er trots op zijn Vanmorgen moest ik een paar boeken voor mijn vrouw wegbrengen naar de openbare bibliotheek, een plek waar je mij zelden ziet. Nadat ik de boeken had ingeleverd, liep ik bij de uitgang een oud collega tegen het lijf. Ze was op weg met haar twee zoontjes om een paar boeken te lenen. Ik vond…

Dalton en haar congres 2016

Dalton en haar congres 2016

  We kunnen weer met ruim 500 daltonianen terugkijken op een geslaagd congres. Met name de keuze voor Claire Boonstra als keynote spreekster viel bij velen in de smaak. Een extra koffiemomentje in de ochtend gaf iedereen weer even de gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten. Ook tijdens de goed verzorgde lunch was er veel ruimte om te netwerken.         Ik…

Dalton en actualiteit

Dalton en actualiteit

Dalton en actualiteit De uiterste inleverdatum voor deze column was zondag 20 maart. Op dat moment lag ik nog bij te komen van een griep met een longontsteking. Mijn hoofd stond er absoluut niet naar om een column te schrijven. Mijn focus lag voor die komende week bij de voorbereidingen van de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het moment in het…

Wetenschap is ook maar een mening

Wetenschap is ook maar een mening

Wetenschap is ook maar een mening Door Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs Er is een cartoon die ik geregeld in presentaties gebruik waarmee ik illustreer hoe we in de maatschappij in toenemende mate belang hechten bij onderwijs dat wordt gebaseerd op werkwijzen die wetenschappelijk zijn bewezen. Op de cartoon zien we een vrouw die zich van de kijker afwendt en zegt:…

Dalton en platform onderwijs 2032

Dalton en platform onderwijs 2032

Dalton en platform onderwijs 2032 De adviezen voortkomend uit het rapport “platform onderwijs 2032” ademen één en al dalton. We hebben vanuit de NDV samen met de andere traditioneel vernieuwende onderwijsconcepten gezamenlijk dit platform gevoed. De jaren daarvoor hebben we zowel de politiek verantwoordelijken als de inspectie duidelijk gemaakt dat het maar eens afgelopen moest zijn met de afrekencultuur. Zet…

Dalton en verantwoordelijkheid durven nemen

Dalton en verantwoordelijkheid durven nemen

Het onderwijs wordt teveel belast met administratieve taken. In het programma Monitor van zondag 10 januari werd dit onderwerp stevig onder de loep genomen. Een inspecteur uit het noorden van het land nam zijn verantwoordelijkheid door aan te geven dat het niet de inspectie is die deze administratieve last oplegt. “De bedoeling is dat het kind gevolgd wordt op papier”.…

Dalton en 2015

Dalton en 2015 Het jaar 2015 is vrijwel rond, de laatste schooldagen tikken weg en een welverdiende Kerstvakantie staat te wachten.  Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de nieuwe wijze van visiteren, waarbij de zelfevaluatie van de school uitgangspunt is. Nu een flink aantal scholen op deze wijze is gevisiteerd, wordt het tijd om te evalueren. Hiertoe…

Dalton en vertrouwen

Dalton en vertrouwen

We beleven onrustige tijden in onze westerse samenleving. De economische malaise veroorzaakt door de bankencrisis en de slechte economische staat van een aantal westerse landen wordt overschaduwd door de enorme stroom aan vluchtelingen die hun heil en zekerheden proberen te vinden in veiliger gebieden. Na vaak een levensgevaarlijke en dure tocht van duizenden kilometers aankomen in een land waar een…

Dalton en de samenleving

Dalton en de samenleving

Er blijven steeds minder sociale oefenplaatsen over om je als jong volwassene voor te bereiden op onze ingewikkelde samenleving waar de grenzen tussen de werkelijke – en digitale omgeving steeds meer in elkaar overlopen. Sociale groei is voor een groot deel afhankelijk van de omgeving waarin je verkeert. De basis is natuurlijk het gezin waarin je opgroeit. Als ik terugdenk…

Dalton en kwaliteit behouden

Dalton en kwaliteit behouden

Dalton en kwaliteit behouden De zomervakantie ligt al weer een aantal weken achter ons. Ik hoop dat een ieder weer met veel energie aan een nieuw daltonjaar is begonnen en wens jullie veel succes toe. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is hoef ik niet uit te leggen. Het vraagt van een schoolleider heel veel om met zijn of haar team er…

Dalton en de zoektocht naar het evenwicht

Dalton en de zoektocht naar het evenwicht

Balanceren is de kunst om in evenwicht te blijven. De af te lopen leerweg vraagt telkens van je om in balans te blijven door je doel voor ogen te houden. Als je dat doel bereikt hebt stel je een nieuw doel om na te streven. De weg er naar toe is de ene keer moeilijker begaanbaar dan de andere keer.…

Dalton en er trots op zijn

Dalton en er trots op zijn

In deze column ga ik wat dieper in op de wijze waarop ik dalton dagelijks beleef. Op maandag, donderdag en vrijdag geef ik leiding aan een grote basisschool in Badhoevedorp, die al ruim dertig jaar een daltonschool is. Vrijwel alle jaren heb ik mede vorm en inhoud mogen geven aan deze school. Vele kinderen en collega’s in die tijd zien…

Dalton en adaptief onderwijs door digitalisering

Dalton en adaptief onderwijs door digitalisering

Lopen we nog steeds voorop als het om onderwijsvernieuwing gaat?Deze vraag stel ik mezelf vaak en wordt in daltonbijeenkomsten steeds vaker aan de orde gesteld. Om die reden kijk ik de laatste tijd steeds vaker over de schutting. Binnen het traditioneel vernieuwend onderwijs zie ik voorlopig geen kapers op de kust. De dialoog die wij zijn aangegaan met onze leden…

Dalton en de driedaagse van het AB op Schiermonnikoog

Dalton en de driedaagse van het AB op Schiermonnikoog

Het algemeen bestuur (AB) heeft voor de tweede keer haar locatie gevonden in hotel van der Werff op Schiermonnikoog. Een omgeving die inspirerend werkt door de combinatie van de rust van het eiland en het traditionele karakter van het hotel. Een omgeving die ruimte geeft om enerzijds te kunnen reflecteren op de ontwikkelingen in het afgelopen bestuursjaar en anderzijds te…

Dalton en onze samenleving

Dalton en onze samenleving

Dat de kernwaarden van ons daltononderwijs springlevend zijn mocht ik de afgelopen weken weer ervaren. Koning en premier spraken zich uit over de waarden in en van onze samenleving.Ik citeer: “Hoe zelfstandig we ook in het leven staan, we zijn tevens aangewezen op anderen. Ieder mens wil het gevoel hebben opgenomen te zijn in grotere verbanden. Gehoord worden, je thuis…

Dalton en 2014

Dalton en 2014

Zo tegen het eind van het kalenderjaar met de feestdagen voor de boeg is het goed om even te reflecteren op de daltonactiviteiten in 2014.Het beleidsplan 2013 -2016 “De NDV beleeft haar kernwaarden” is de kapstok waar we onze daltonidentiteit zichtbaar aan ophangen. In dit beleidsplan staat de visitatie centraal. Nu we zo’n beetje op de helft zijn mogen we…

Dalton en haar visitaties

Dalton en haar visitaties

Nu ruim een jaar worden de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs op dezelfde wijze gevisiteerd. In het nieuwe visitatieverslag wordt de school gelegenheid gegeven om middels reflectie op de daltonkernwaarden een gedegen zelfevaluatie aan het visitatieteam aan te bieden. In het voortgezet onderwijs is hier al wat langer ervaring mee opgedaan, daardoor is het nieuwe visitatieverslag daar zacht…

Dalton en vertrouwen

Dalton en vertrouwen

In deze column wil ik graag aandacht schenken aan de basis van ons handelen: VERTROUWEN.Vertrouwen kan je winnen en verliezen. In onze westerse cultuur gaan we er basaal eerder vanuit dat we elkaar vertrouwen dan wantrouwen. Ik heb daar menig gesprek over gevoerd met mijn conciërge op school. Hij is opgegroeid in Rusland en daar ook het grootste deel van…

Dalton en de zomer van 2014 vol kansen en bedreigingen

Dalton en de zomer van 2014 vol kansen en bedreigingen

Wat is zo’n zomervakantie toch altijd een heerlijke periode om een schooljaar weer achter je te laten. Een tijd van bezinning en reflectie en al fietsend door ons prachtige land de tijd hebbend om je gedachten te laten gaan. Er moest natuurlijk nog wel een verloren have finale WK voetbal worden verwerkt. De geestelijke ruimte die je maakt door je…

Dalton en het speelveld

Dalton en het speelveld

Het afgelopen schooljaar heb ik weer vele intakegesprekken mogen voeren. Ouders oriënteren zich steeds beter en komen ook vaak goed voorbereid op gesprek. Veelal bezoeken ze ook nog wel een andere school. Als ze veel positieve verhalen hebben gehoord van andere ouders over de school dan houden ze het vaak beperkt tot alleen maar een bezoek aan de daltonschool. Het…

Dalton en tijd voor reflectie

Dalton en tijd voor reflectie

Nog even en het pilotjaar “nieuwe visitatie” wordt afgerond. Met de op – en aanmerkingen wordt rekening gehouden m.b.t. het schrijven van de nieuwe handleiding visitatie . Het beleidsplan 2013-2016 “De Nederlandse Dalton Vereniging beleeft haar kernwaarden” is al aardig op weg om te kunnen overzien of onze herijkte daltonidentiteit ons dalton gedachtegoed heeft versterkt. Tijd voor een “witte klompendag”.…

Dalton en het congres op 9 april 2014

Dalton en het congres op 9 april 2014 Ik heb er voor gekozen om in deze column mijn toespraak tot het congres over te nemen. Op deze wijze kan ik mijn gedachten met alle leden delen en niet alleen met de congresgangers. Daltonfamilieleden: Welkom op ons daltoncongres. De 83 jarige NDV heeft sinds het vorige congres drie jaar geleden enige…

Dalton en de aanloop naar het congres

Dalton en de aanloop naar het congres

De 83 jarige NDV nodigt op 9 april haar leden uit voor een samenzijn op landelijk niveau. Ons congres met de titel “Dalton op koers” geeft voor een groot deel de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkander aan de hand van een aantal workshops de daltonidentiteit te beleven. Na een voorzichtige aanloop vlak voor de voorjaarsvakantie is toch…