Search
Generic filters
Exact matches only
Zoek in Forum
Forums
Onderwerpen

Regio

Vanwege de sterke groei van de vereniging in de afgelopen jaren voert het bestuur van de NDV een decentraliseringsbeleid. In 2010 is in dit kader de regioraad ingesteld. Daarin zijn de regio’s van de NDV vertegenwoordigd: Groningen, Friesland, Drenthe, Oost-Nederland, Groot Zwolle, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland & Zeeland en Zuid. De scholen voor voortgezet onderwijs vormen daarnaast nog een aparte regio, als ook het Dalton Netwerk Opleiders (DNO).
Elke regio heeft een eigen regiobestuur en uit de regiobestuurders is het bestuur van de regioraad geformeerd.

Al is het per regio nog wel verschillend, in de meeste gevallen zien de daltonscholen in een regio elkaar frequent. Teams bezoeken elkaar, wisselen ervaringen en ideeën uit en organiseren samen regionale bijeenkomsten en cursussen. Tal van inhoudelijke onderwerpen komen bij dit soort collegiale uitwisselingen aan bod, zoals: het management van een daltonschool, opbrengstgericht werken, passend onderwijs, het gebruik van portfolio’s, het verbeteren van de weektaak en ontwikkelingslijnen voor het werken aan de principes vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken.
Een belangrijk voordeel van dit werken in regionaal verband is dat de leden zich meer eigenaar voelen van de activiteiten die in verenigingsverband gepland en uitgevoerd worden.

Regiobesturen

Voor de contactgegevens van één van onze regiobesturen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nederlandse Dalton Vereniging in Den Haag.
Telefoon: 070-3315281
E-mail: bestuursbureau@dalton.nl

Websites regio’s

  1. Regio Oost-Nederland
  2. Regio Zuid-Holland & Zeeland
  3. Regio Groot Zwolle
  4. Dalton Netwerk Opleiders
  5. Regio Midden-Nederland