Search
Generic filters
Exact matches only
Zoek in Forum
Forums
Onderwerpen

Wie zijn wij?

WIE ZIJN WIJ?

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) is in 1931 opgericht met als doelstelling “de bevordering van het onderwijs gebaseerd op de daltonbeginselen”. Van oudsher telde de NDV vooral individuele leden. Tegenwoordig heeft de vereniging nog een vijftigtal van zulke individuele leden, en zijn het met name instanties die lid van de vereniging geworden zijn. Daarbij valt te denken aan scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, hogescholen, pedagogische centra, schoolbegeleidingsdiensten en adviesbureaus. Deze instanties kennen een collectief lidmaatschap. Leden hebben stemrecht op de vergadering van het algemeen bestuur. Aspirant-leden (nog) niet.

De NDV wil de belangen van daltonscholen behartigen, bijvoorbeeld door het beïnvloeden van zowel het politieke beeld als de besluitvorming. De NDV wil extern en ook intern een verbindende rol spelen. Bovendien wil het zingevend en dienstverlenend zijn. Daarbij gaat het onder andere om het versterken van de identiteit van het daltononderwijs en om het wetenschappelijk onderbouwen en promoten van het gedachtegoed. Daarmee wil de NDV de leden ondersteuning bieden bij schoolontwikkeling en het profileren van de eigen school.

Door de groei van de vereniging en de hoge graad van expertise – die vereist is voor het geven van leiding aan een organisatie als de NDV – is het bestuur er in het begin van de eenentwintigste eeuw toe overgegaan zich professioneel te laten ondersteunen door de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS) in Den Haag. Sinds februari 2004 is het bestuursbureau van de NDV bij de VBS operationeel. Het bureau ondersteunt de vereniging secretarieel en beleidsmatig.

De NDV wil iedereen die geïnteresseerd is in daltononderwijs graag helpen. Ouders, leerkrachten en teams met vragen, kunnen bij de NDV terecht en worden geïnformeerd.